Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Step 8 - Finansiering af start

I dette punkt i forretningsplanen skal du vise:

  1. At du har et realistisk blik på din finansiering
  2. At du kommer med forslag til at løse finansieringsbehovet

Finansiering betyder blot: "Hvor finder jeg de penge, jeg har regnet mig frem til, at jeg mangler for at kunne starte min egen virksomhed?"

Finansieringsbehov
Dit finansieringsbehov fremkommer ved, at du regner alle de beløb sammen, du skal bruge. Fra dette beløb fratrækker du de penge, du selv har. Restbeløbet må du ud at finde hos forskellige finansieringskilder.

For at vurdere dit finansieringsbehov skal du have fundet ud af følgende punkter:

Nødvendig startkapital
I dit startbudget ses, hvor mange penge du har brug for, før du overhovedet kan starte din virksomhed. Dette beløb skal du finde frem, da det er en del af dit totale finansieringsbehov.

Nødvendig likviditet
Likviditetsbudgettet viser, om der måned for måned er penge nok til at dække de udgifter, du får. Det største månedlige underskud, der optræder på likviditetsbudgettet for det første år, skal finansieres.

Samlet finansiering
Nogle af beløbene fra dit startbudget blev overført til likviditetsbudgettet. De beløb, der blev overført, var dem, der kunne indgå i driftsbudgettet.

I startbudgettet vil du også have beløb, der betragtes som investeringer, dvs. større investeringer i f.eks. ovne, inventar, bil, ejendom m.v. Disse investeringer skal også finansieres.

Dit samlede finansieringsbehov vil da være:

  • Likviditetsbehov + Investeringsbehov = Finansieringsbehov

Download forretningsplan
Gå til download forretningsplan og find skabeloner til budgetter og forretningsplan.


Behandel IT nørder ordenligt, måske kommer du til at arbejde for dem en dag.
- Bill Gates, founder af Microsoft

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Download forretningsplan
Forretningsplan i 9 enkle trin
Forretningsplan trin 1 - Personlige ressourcer
Forretningsplan trin 2 – Produktet / din ydelse
Forretningsplan trin 3 - Beskrivelse af markedet
Forretningsplan trin 4 - Salg og markedsføring
Forretningsplan trin 5 - Organisering
Forretningsplan trin 6 - Virksomhedens udvikling
Forretningsplan trin 7 - Budgetter
Forretningsplan trin 8 - Finansiering af start
Forretningsplan trin 9 - Virksomhedens mission
Mini-forretningsplan
Forretningsplan – Cafe
Forretningsplan – IT virksomhed
Eksempel på business plan
Hvorfor lave en forretningsplan
Andre emner:
Forretningsplan i 9 trin
Eksempel forretningsplan
Download forretningsplan