Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Få et større overskud

Skal man drive en virksomhed, er det nødvendigt at have et overskud på den daglige drift. Underskud er ikke godt.

Der er grundlæggende tre måder, man kan påvirke sit overskud på i en virksomhed:

  1. Der kan skabes en større omsætning
  2. Udgifterne kan minimeres
  3. De to kan kombineres

Selv om nogle virksomheder kan have et planlagt underskud i en periode, f.eks. på grund af omkostninger til produktudvikling, så handler det i sidste ende om at kunne tjene penge.

1. Sikre høj omsætning - og indtjening

Mange virksomheder, både nystartede og etablerede, er tilbøjelige til at prioritere en høj omsætning frem for en høj indtjening.

Det er relativ nemt at få en stor omsætning, man skal bare sælge sin vare meget billigt. Sælger man meget billigt, er der et meget lille dækningsbidrag og dermed en meget lille indtjening pr. solgt emne eller time.

Omsætning og indtjening skal følges ad - i I hvert fald på længere sigt. Under alle omstændigheder skal man som virksomhed altid have fokus på at sælge sine varer.

Vokseværk koster penge
En god grund til at prioritere omsætning frem for indtjening kan være, at indehaveren ønsker, at virksomheden skal udvikle sig og vokse i en fart for på længere sigt at tjene flere penge.

F.eks. er det ofte gratis at tilmelde sig et online socialt netværk den første periode, men derefter koster det f.eks. 50 kr. om måneden.

At være billig kræver styring
Det er ikke et mål i sig selv at få en høj omsætning, hvis den ikke skaber overskud. Bygger man hele sin virksomhed op på at sælge billigt, vil det give et lavt dækningsbidrag (omsætning minus varekøb).

Har man planlagt en lav fortjeneste pr. solgt enhed eller pr. løst opgave, er det vigtigt at have et velfungerende bogholderi, da man altid skal holde godt øje med omkostningerne.

2. Minimere udgifter

Hvis man har den omsætning, man mener at være i stand til at opnå og ikke har mulighed for at hæve priserne, kan man prøve at gennemgå alle sine udgifter. Udgifterne fremgår af virksomhedens driftsbudget.

Variable udgifter
Variable udgifter er "gode udgifter" for de varierer i takt med salget – jo mere du kan sælge, jo mere er du nødt til at købe. Bor du i København og sælger foredrag i Nordjylland, vil dine variable udgifter være transport, hotelophold og evt. leje af udstyr.

Disse udgifter får du udelukkende, fordi du allerede har solgt din ydelse. Derfor kan man jo godt tjekke, om transporten, hotelophold og udstyr kan findes billigere end det, man plejer at betale.

Faste udgifter
Faste udgifter har man, selvom man ikke sælger noget. Det er f.eks. husleje, revisor, markedsføring m.v. Kig hver eneste udgiftspost igennem for at se, om den kan minimeres eller helt skæres væk.

Det kan også være en idé at flytte "faste udgifter" til "variable udgifter". I stedet for at købe en dyr A1 printer til 100.000 kr. kan det være en fordel at betale en dyr pris i et kopicenter for A1 farvekopier.

Desuden vil man sandsynligvis nøjes med kun at købe farvekopier, når man har solgt dem i forbindelse med en opgave.

3. Et mix

Man kan spare så meget, at man også sparer muligheden for at tjene penge. En idé kan være at spare på alle de omkostninger, der ikke direkte er med til at skabe en omsætning.

Beslutningen om, hvordan virksomhedens overskud kan øges, er op til ejerens fornemmelse for virksomheden og dens kunder. Samtidig skal han sikre at virksomheden ikke kommer i en økonomisk krise.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Glem alt om at have flere projekter i gang på én gang. Den eneste rigtige vej til succes er ved at bruge 100 % af din energi på et eneste projekt
- Dennis Drejer Indehaver af Rito.dk

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Få et større overskud
Covid 19 - Coronahjælpepakker
Covid 19 - Coronahjælpepakker & Udskydelse af moms m.m.
Covid 19 - Udfasning af ordning om lønkompensation
Covid 19 - Udskydelse af moms, A-skat og lønsumsafgift
Likviditet i virksomheden
Dækningsbidrag så du kan forstå det
Ophør af virksomhed
Betalingsbetingelser du skal bruge i virksomheden
Kalkuler prisnedsættelse
Kalkulation af din pris
Inkasso - få kunden til at betale
Driftsøkonomiske begreber
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden