Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

SWOT-analyse

En SWOT-analyse giver dig et overblik over en virksomheds situation på et givet tidspunkt.

SWOT-analysen afspejler virksomheden. Den er som om du har taget et foto af virksomheden, der præcist viser, hvordan den fungerer, den dag billedet blev taget.

SWOT navnet kommer fra:

 • Strenghts & Weaknesses (styrke, svagheder) internt i virksomheden
 • Opportunities & Threats (muligheder, trusler) fra omverdenen, der påvirker virksomheden

Efter at have vurderet og erkendt en virksomheds situation vil man bedre kunne udarbejde en strategi for virksomhedens fremtidige drift.

En SWOT kan også bruges til at vurdere andet end en virksomhed. Den kan f.eks. hjælpe dig med at vurdere et nyt produkt eller en marketingkampagne.

Eksempel på SWOT Analyse

Herunder er udarbejdet et eksempel på en SWOT analyse. Denne SWOT analyse er forbedret kraftigt ved at medtage "Tiltag", Tiltag beskriver de aktiviteter som understøtter Styrke og Muligheder eller mindsker Svaghed og Trusler

STYRKER

Tiltag

Styrker er, hvad din virksomhed er god til på nuværende tidspunkt. Det er et billede af din nuværende situation.
F.eks.:

1. Stor viden om dit kerneområde
2. Velbeliggende lokaler
3. God hjemmeside
4. Godt forhold til banken
5. Business koncept i orden,
6. Højt dækningsbidrag,
7. Har mange alternative produkter / ydelser, bl.a ved at have et dybt sortiment

8. Avanceret teknologi,

.

Tiltag er den aktivitet du kan igangsætte for at udnytte de styrker virksomheden har:


1) Deltag i diskussioner på internettet om dit emne. Bliv én autoritet på området som pressen vil kontakte
2) Sørg for god skiltning og ordentligt lys på lokalerne
3) Sørg for at få mange links til siden og brug den aktivt i markedsføring
4) Fortsæt med at informere banken om tiltag i virksomheden så forholdet vedligeholdes også selv om vi ikke skal låne flere penge i øjeblikket, for pludselig kan vi få brug for penge til f.eks. større varelager
5) Fortæl kunden hvilken værdi vi tilfører ham.
6) Gør en stor indsats for at sælge mange styks. Der er råd til at bruge en del penge for at få en ny kunde når dækningsbidraget er stort
7. Fortæl kunderne at vi har et dybt og varieret sortiment

8) Vores teknologi gør at vi kan producere billigere end andre og vi kan derfor få større dækningsbidrag end andre producenter Kunden skal vide at vi altid er med på det nyeste


SVAGHEDER

Tiltag

Svagheder er det virksomheden ikke er så god till. Du har dog mulighed for at påvirke og ændre dine svagheder til noget bedre .
F.eks.:

1 Lille viden om produktet

2. Vores butikslokaler ligger i en sidegade

3. Dårlig hjemmeside

4. Banken tror ikke på os

5. Forretningskoncept lever ikke op til kundens forventning

6. Lille dækningsbidrag,

7. Har for mange alternative produkter / ydelser.

Tiltag er den aktivitet du kan igangsætte for at mindske de svagheder virksomheden har:

1) Læs om at gå på kurser, lær fra de bedste inden for produktviden, få en partner med viden

2) Gør ekstra meget ud af skiltning og sørg for at have unikke produkter

3) Igangsæt nyudvikling af hjemmeside nu

4) Banken skal have kvartalsregnskaber og markedsføringsplaner

5) igangsæt udvikling af forretningskoncept der er kundeorienteret

6) Find måder at hæve dækningsbidraget

7) Lav oprydning i sortiment, hvad sælger og hvad sælger ikke?

MULIGHEDER

Tiltag

Muligheder i markedet kan du gribe eller komme for sent til. Da du ikke kan ændre dem, er du nødt til at tilpasse dig dem.
F.eks.:

1. Nye kundegrupper flytter til dit område

2. Øget købekraft i samfundet

3. Høje fødselstal

4. Udvidelse af offentlige institutioner

5. Nye trends peger i din retning

6. Avanceret teknologi løser din udfordring

7. Største konkurrent går konkurs

8. Tilskud og subsidier i dit forretningsområde

9. Leverandøren giver mere kredit,

10. Ny lovgivning letter dit arbejde

11. Asiatisk købekraft stiger

Tiltag er den aktivitet du kan igangsætte for at udnytte de muligheder virksomheden er blevet givet:

1) Igangsæt markedsføring i området

2) Kendskabet til vores produkt skal øges med mere markedsføring

3) Øge markedsføringsindsats når babyer bliver til kunder

4) Hold vågent øje med databasen om offentlig licitation

5) Gør kunden opmærksom på at vi er med på noderne

6) Implementer den nye teknologi i virksomheden

7) Tag kontakt til konkurrentens kunder

8 ) Undersøg om vi kan få glæde af tilskud

9) Få hævet kredittiden mest muligt

10) Fjern unødige hindringer

11) Genvurder om vi skal ind på det asiatiske marked

TRUSLER

Tiltag

Trusler er eksterne omstændigheder, der truer dine styrkepositioner, og som du ikke kan gøre noget ved. Du må tilpasse dig omstændighederne
F.eks

1 Kunder flytter i stort tal fra dit område

2. Økonomisk krise er slået igennem

5. Nye trends går ikke i din retning

6. Avanceret teknologi fjerner din forretningsmodel

7. Største leverandør går konkurs

8. Tilskud og subsidier i dit forretningsområde fjernes

9. Leverandøren giver mindre kredit

10. Ny lovgivning besværliggør dit arbejde

11. Asiatisk købekræft falder

Tiltag er den aktivitet du kan igangsætte for at mindske de trusler virksomheden er oppe imod.
f.eks.:

(1) Find nyt kundesegment i området eller tilpas dine ydelser til kunderne i området

2) Tilpas virksomheden til lavere aktivitet

3) Få virksomhedens forretningsmodel til at passe til fremtidens behov

6) Tilpas din forretningsmodel til de nye tider

7) Udnyt muligheden til at finde bedre og billigere leverandører

8) Tilpas virksomheden til et liv uden subsidier

9) Undersøg finansieringsmarkedet for alternativer

10 ) Find den letteste måde at håndtere lovgivningen på

11) Tilpas virksomheden til lavere aktivitet


Sådan bruger du SWOT

SWOT analysen er et redskab, der giver dig mulighed for at evaluere din virksomhed og for at se nye veje for din virksomheds fremtid.
De vigtigste spørgsmål, som SWOT-analysen belyser:

 • Har virksomheden kerneydelser, som man kan bygge en strategi omkring?
 • Har virksomheden svagheder, der gør den meget sårbar - Og er der tiltag, der kan rette op på det?
 • Hvilke muligheder på markedet kan virksomheden gøre brug af med den viden og de ressourcer, den har i dag?
 • Hvilke eksterne trusler skal virksomheden tage sig i agt for?

Kerneforretning

Hemmeligheden bag al strategisk planlægning er evnen til at gøre en virksomheds styrker, der kommer fra indehaveren eller teamet, ydelserne/produkterne, markedsføring m.v. til din virksomheds kerneforretning.

Kerneforretningen er den specifikke variation af dit produkt eller din service, der gør det unikt i forhold til andre lignende produkter – og det er det, du siger i elevatortalen.

Kernekompetencer

Kernekompetence er de funktioner, der gør at din virksomhed adskiller sig fra dens konkurrenter.
I en mindre virksomhed findes kernekompetencen ofte hos indehaveren. Han kan have et stort handelstalent eller et specialiseret produktions-knowhow inden for et område.

Det er sjældent, kernekompetence stammer fra et fysisk objekt.
Kernekompetence kan være mange ting:

 • Overbevisende ved offentlig fremtræden
 • Venligt og dygtigt personale
 • Tillidsvækkende salgskompetencer
 • Dyb ekspertise i et område
 • Fokus på vækst
 • Meget præcis i formuleringen af salgsbreve
 • Kan altid se nye salgsmuligheder
 • Kan få kunder til at føle sig 100% trygge
 • Effektiv salgsteknik
 • Fantastisk netværker
 • En af tre med ekspertviden inden for et felt
 • Velbeliggende lokaler
 • Meget pågående og udholdende

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


At være realistisk er den mest normale vej til middelmådighed.
-Will Smith, skuespiller

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hjælp til salg og markedsføring
Tilmeld dig nyhedsbrev
SWOT-analyse - skab overblik for din virksomhed
Salgsbrev efter AIDA metoden
Persona – sådan ser min kunde ud
Telefonsalg til potentielle kunder
Følg markedsføringsloven
Markedsføringsplan
Salgsteknikker
5 enkle tips til søgemaskineoptimering - SEO
Internationalisering af din webshop
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden