Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

3 vigtige budgetter

Ved hjælp af 3 budgetter kan du beregne, hvor stort et behov for penge, der kræves for at starte og drive en virksomhed.

Budgetter viser ikke fakta. De viser din bedste vurdering af, hvad virksomheden vil have af indtægter og udgifter.

Dine tal til budgettet kan bygge på:

  • Konkret viden om den enkelte udgift – en stol koster 560 kr., set i et katalog
  • Antagelser og erfaring – telefonabonnement 4.500 pr år, det er mit nuværende forbrug
  • Rene gæt - 500 mennesker vil købe mit produkt – jeg har ikke solgt noget endnu

Jo mere konkrete dine tal er, jo mere virkelighedstro vil dit budget blive.

Som udgangspunkt skal du udarbejde/bruge 3 budgetter:

1) Etableringsbudget/startbudget
For at finde ud af, hvilke omkostninger der er nødvendige og hensigtsmæssige at afholde inden virksomheden starter, skal man lave et startbudget.

Startbudgettet er en oversigt over de omkostninger, der vil være, frem til at du kan invitere kunder indenfor i din virksomhed og få nogle indtægter.

2) Driftsbudget
Driftsbudget bruges til at finde ud af, hvilke løbende omkostninger der er forbundet med at drive virksomheden, og hvilken omsætning der forventes at være i den nye virksomhed.

3) Likviditetsbudget
Et likviditetsbudget er en kronologisk oversigt over forventede ind- og udbetalinger i virksomheden over en given periode – ofte pr. måned.
Likviditetsbudgettet viser, hvor mange penge der står på din bankkonto på et givet tidspunkt, fx ved udgangen af en måned.

Hvis der er minus, kan du ikke betale dine udgifter til telefon, moms eller andre udgifter, der skal betales den første i måneden. Er der ingen penge på din bankkonto, må du låne nogle penge eller skylde dine kreditorer penge.

Ofte vil det være en revisor eller banken, der udregner dit behov for likviditet.

Styr virksomheden med budgetter
Når du har budgetter, som viser dine forventninger til økonomien i din virksomhed, har du mulighed for at følge med i, hvordan virkeligheden ser ud i forhold til, hvad du har forventet. Det kan du gøre ved at sammenligne budgetterne med dit regnskab.

Du kan hele tiden se, om det går som forventet. Er du bagud/forud for de budgetter, der er udarbejdet? Du får dermed mulighed for at gribe ind, ændre beslutninger eller iværksætte nye handlinger i virksomheden som følge af en ændret økonomiske situation.

Afprøv gratis et regnskabsprogram

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem.

Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - Der er ingen binding efter 30 dage.
20.000 virksomheder bruger allerede programmet.

2 minutter og du er i gang
Billy er et online regnskabsprogram. Når du registrerer dig, får du en kort introduktion, og du er klar til at bruge programmet. Så nemt er det faktisk.
Klik, indtast email og kom i gang

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


The longer you are not taking action the more money you are losing.
– Carrie Wilkerson, amerikansk iværksætter

 

Sitemap
Related articles:
Related articles:
Financing for start-ups
3 important budgets
Establishing budget
Operating budget
Cash budget
Business Plan
Other subjects:
Sales and marketing
Legalise your business
Administration in a company
Financing startup
Personal consideration
Social enterprise