Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Topskat

Betaler du som selvstændig topskat er du en dygtig virksomhedsejer. Du har dog mulighed for ikke at betale topskat som selvstændig

Topskat er en ekstra skat på 15 % der bliver lagt på toppen af den personlige skattepligtigeindkomst som ligger over 531.000 (i 2020) efter at arbejdsmarkedsbidrag på 8 % er trukket fra.

Mindske din topskat

De fleste selvstændige ønsker at undgå at betale topskat og der er da også flere muligheder for at kanalisere virksomhedens overskud andre steder hen end til den skattepligtige indkomst.

Topskat i enkeltmandsvirksomhed

Som udgangspunkt er overskud i en enkeltmandsvirksomhed indehaverens løn. Er der et overskud på 700.000 kr. så er ejerens løn på 700.000 kr. og der skal betales topskat af godt 113.000 kr.

Udregning af topskat ser sådan ud:

700.000 - 8 % arbejdsmarkedsbidrag = 644.000
Topskattegrænse - 531.100
Topskat beskatningsgrundlag: 644.000 - 531.000. = 84.700
Topskat 15 % af 113.000 = 16.950


Hvis du ikke vil betale topskat skal du have mindsket dit overskud med ca. 113.000 kr. Det kan bl.a. gøres på følgende måder:

1) Investere i nye maskiner og forbedringer af virksomheden for mindst 113.000 kr. Herved bliver overskuddet mindre, men virksomheden mere værdifuld.

2) Benytte dig af virksomhedsskatteordningen som gør det muligt at lade de 113.000 blive i virksomheden og kun betale 22 % selskabsskat af pengene.

Du må i løbet af året ikke have hævet mere end 531.000 + arbejdsmarkedsbidrag for at kunne udnytte den mulighed.

Topskat som ansat i eget selskab

Ejer du f.eks. et anpartsselskab er du ansat af selskabet og får udbetalt almindelig løn. Som ejer kan du selv beslutte din løn – dog skal selskabet tjene penge nok til at dække din løn.

Du kan beslutte at du kun vil have udbetalt løn op til topskatgrænsen og så finde andre mindre skattekrævende måder at placere selskabets overskud på. Som ejer af selskabet kan du:

1) Overføre selskabets overskud til dit holdingselskab og kun betale 22 % selskabsskat.

Topskat som person

Hvis man kun kikker på dig som person med en løn der udløser topskat kan du som person gøre flere ting, som kan mindske topskatten. De værktøjer du kan arbejde med er:

  1. Pension – ratepension og livrente
  2. Købe K/S anparter
  3. Køb af forældrelejlighed

Brug revisor

Nå du er kommet i den fantastiske situation at du skal til at betale topskat så kontakt en revisor og få ham til at hjælpe med at finde den bedste ordning for dig.

Ud over de nævnte kan der være flere ordninger at kikke på afhængig af din private situation.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Lad ikke nogens mening om dig blive din virkelighed.
- Les Brown, foredragsholder

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Bogføring og regnskab
Fradrag i skatteregnskabet
Faktura - hvordan ser den ud
Skatteregnskab for din virksomhed
Fradrag i momsregnskabet
Kasseregnskab og kontanter
Regnskabsprogram vælg det bedste
Kontoplan - et spejlbillede på virksomhedens aktivitet
Transaktioner og bogføring
Brug af bogføringsprogram
Få altid et bilag til dit regnskab
Fejl i bogføringen - sådan retter du fejl
Regning til det offentlige - NemHandel
Daglige rutiner
Topskat som selvstændig
Økonomistyring i små virksomheder
Momsindberetning
Bogholder
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden