Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Virksomhedens navn

Når du vælger et navn til virksomheden, skal du sikre dig, at det ikke allerede bliver brugt af et andet firma.

Det er ikke tilladt at vælge et navn, der ligner navnet på en anden virksomhed. Navnet skal tydeligt adskille sig fra andre virksomheders navne. Navnet må ikke være vildledende, f.eks. "Norske fjordlaks" hvis laksene er opdrættet i et dambrug på Thy.

Domænenavn

Husk, når du beslutter dit blivende firmanavn, at registrere det som domænenavn. Domænenavnet er dit "internetnavn" – f.eks. www.startupsvar.dk. Er domænet ledigt, er der sandsynligvis heller ikke nogen, der bruger ordet som virksomhedsnavn.

Undersøg domænenavne på fx: www.simply.com. Her er også adgang til at søge på udenlandske domæner. Det er også altid en god ide at lave en søgning på www.cvr.dk.

Hvis domænenavnet er optaget, så vælg et andet firmanavn.

Almene- og personnavne

Vælger du et almindeligt brugt ord som firmanavn, kan du sædvanligvis bare bruge det. Barberhjørnet, Malermanden eller Coach-Aarhus er almindelige brugte ord og sammensatte ord er til fri afbenyttelse.
Hedder du Mogens Thomsen, må du som udgangspunkt gerne kalde dit firma "Firma Mogens Thomsen".

Undersøg om der er andre firmaer med samme navn i dit naturlige forretningsdistrikt, da det sjældent er til nogens fordel at have navnesammenfald.

Samme navn som andre

Man kan, under visse omstændigheder, også tillade sig at bruge samme navn som et andet firma, blot man ikke sælger den samme type vare. Vil du fx hedde Advice Pro og sælge regnskabsanalyser, og der allerede findes et firma af samme navn, der sælger elektroniske komponenter, kan du også godt få lov at bruge Advice Pro.

Du skal dog overveje om det er smart at hedde det samme som et andet firma, f. eks. har de nok taget domænenavnet, og det er vigtigt selv at eje dette. Derudover sender det ofte et dårligt signal til omverdenen hvis du fra start af "snylter" på andres varemærke.

Er navnet, du ønsker, et registret varemærke, fx McDonald, skal du holde dig fra det.

Søg navne

Du kan for 2-3.000 kr. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at lave en totalt dækkende søgning på dit virksomhedsnavn. Du kan også selv lave en næsten fyldestgørende undersøgelse.

Start med at Google det ønskede navn. På internettet er der også flere andre tjenester, man kan bruge for at søge efter navne, f.eks. www.krak.dk, og www.kob.dk

Registrer dit navn, og det er dit

Hvis du kan bevise, at du er den første, der begyndte at bruge dit firmanavn, har du eneret til at anvende navnet, se dog ovenfor, Du behøver altså ikke at registrere navnet et specielt sted. Datoen for det tidspunkt, hvor du kan kalde firmanavnet dit, er den dag, du bliver registreret som virksomhed.

A-kasse for iværksættere og selvstændige...

Hvorfor stå i en A-kasse, når man er selvstændig?
En A-kasse er en forsikring imod arbejdsløshed der sikrer dig økonomisk.

I Danmark har man mulighed for at modtage forskellige ledighedsydelser, alt efter ens situation, dette gælder også selvstændige.

En af ydelserne hedder dagpenge, dette er den højeste ydelse man kan opnå som ledig, og det er en væsentlig højere sats end kontanthjælp.

Det kræver at man er medlem af en arbejdsløshedskasse, også kaldet en A-kasse.

Så se mere om en a-kasse for selvstændige: Frie.dk

Jamen, jeg er allerede medlem af en anden a-kasse? – Det gør ikke noget, det er nemt nok, Frie opsiger dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med. Og hvis du har betalt forud får du de penge retur igen.

Så tøv ikke. Se mere her: Frie.dk

Anbefaling godkendt af Startupsvar.dk


Iværksættelse er et spil, en konkurrence med grumsede regler, hvor held spiller afgørende ind.
- Professor og iværksætter Søren Hougaard, fra bogen Iværksætterheld

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
CVR - Registrering af virksomhed
Årsregnskab - regler for regnskab
Valg af virksomhedsform - fordele og ulemper
Tilladelser ved start af virksomhed
Regler ved fødevarevirksomhed
Lønsumsafgift - momsfrie virksomheder
Virksomhedens navn - må jeg bruge navnet jeg har valgt
Hjælp til Iværksætterselskab - IVS
Find dine Branchekoder
Enkeltmandsvirksomhed er den mest enkle virksomhedsform at oprette og det er gratis
Andre emner:
Kom i gang med markedsføring
Registrering af virksomhed
Administration & Bøvl
Finansiering af start
Succesfulde iværksættere
Socialøkonomisk virksomhed