Startupsvar.dk
Powered by FRIE Selvstaendige
info@startupsvar.dk

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen kan du benytte ved udarbejdelse af skatteregnskabet for en personligt ejet virksomhed.

Bemærk ordet kan, som modsætning til skal. Virksomhedsordningen er en frivillig ordning, som man kan vælge at benytte, hvis forudsætningerne for at benytte den er til stede, således at det er en fordel at bruge ordningen.

Virksomhedsordningen bryder med hovedreglen om, at man som personligt erhvervsdrivende beskattes af virksomhedens overskud (ā€¯indtægter med fradrag af omkostningerā€¯) og ikke kun af den del er overskuddet, der er hævet til privatforbrug.

Brug revisor

Virksomhedsordningen er kompliceret at arbejde med, så de fleste, der bruger ordningen, har derfor revisorbistand til skatteregnskabet.

Denne artikel beskriver hovedprincipperne i ordningen, detaljerne fører det for vidt at komme ind på.

Princippet i virksomhedsordningen

Udgangspunktet ved beskatning af en personligt drevet virksomhed er, at man beskattes af virksomhedens overskud, uanset om dette er overført til privat forbrug. I virksomhedsordningen laver men et kunstigt, regnskabsmæssigt skel mellem virksomheden og privatøkonomien.

At skellet er kunstigt kommer af, at det ingen juridisk betydning har. Betydningen er alene skattemæssig og regnskabsmæssig.

Kun den del af virksomhedens overskud, der hæves ud af virksomheden, beskattes som overskud med normal personskat.

Den del af overskuddet, der tjenes, men forbliver i virksomheden, beskattes med en lavere skattesats, normalt svarende til selskabsskatten, der er 22 %

Virksomhedsskatten er foreløbig

Hvis man i år 1 tjener mere, end man hæver til privat forbrug, beskattes forskellen med virksomhedsskat. Hvis man så i år 2 hæver mere, end man tjener, skal man betale fuld personskat af det hævede beløb, samtidig med at den tidligere betalte virksomhedsskat refunderes.

Virksomhedsordningen kan hermed, anvendt rigtigt, bruges til at udjævne den skattepligtige indtægt mellem ā€¯godeā€¯ og ā€¯dårligeā€¯ år.

Eksempel

  • En virksomhed tjener i 700.000 før skat.
  • Indehaveren har hævet 500.000 til sig selv og til at betale skat.
  • De 200.000. der er tjent, men ikke hævet, står på virksomhedens bankkonto.
  • Indehaveren skal forĀ  betale fuld personskat af de 500.000
  • Virksomheden betaler virksomhedsskat (22%) af 200.000

Herunder skal der betales topskat af en mindre del af de 500.000, idet topskattegrænsen som er noget under 500.000.
Men der skal ikke betales topskat af de sidste 200.000 op til 700.000.

Året efter går virksomheden dårligt.

Overskuddet er kun 200.000.

  • Men indehaveren hæver alligevel 400.000 ud af virksomheden.
  • Indehaveren skal da betale fuld personskat af 400.000, men får samtidig den betalte virksomhedsskat på 22 % af 200.000 retur.

Samlet set har virksomhedsordningen i eksemplet bevirket, at virksomheden sparer topskat (15%) af 200 tkr., fordi beskatningen af dette beløb er ā€¯flyttetā€¯ fra det ene år til det andet.


People begin to become successful the minute they decide to be. - Henry Mackay

 

Sitemap
Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvis du bliver syg som selvstændig
A-kasse når du lukker virksomheden
Barselsorlov som selvstændige
A-kasse for selvstændige
Virksomhedsordningen - skat af overskud
Corporate Social Responsibility - CSR- introduktion
Statsautoriseret revisor eller registreret revisor
Andre emner:
Regnskab og bogføring
Personen bag virksomheden
Hjælp til salg og markedsføring
Jura og din virksomhed
Få et større overskud
Ansatte i virksomheden